วันฮาโลวีนจะเป็นอย่างไรในช่วงโควิด -19

ในสภาพแวดล้อมที่การอยู่บ้านปลอดภัยที่สุดจะเกิดอะไรขึ้นกับวันหยุดที่ต้องอาศัยการช้อปปิ้งขนมที่ใช้ร่วมกันและการเฉลิมฉลองบนท้องถนน