นักชีววิทยาที่เก่งกาจล้มเหลวอย่างไรโดยวิทยาศาสตร์

ความฉลาดของ Roger Arliner Young ทำให้เธอเป็นผู้หญิงผิวดำคนแรกในสหรัฐอเมริกาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านสัตววิทยา แต่สัญญาทางวิชาการของเธอล้มเหลวเนื่องจากระบบที่ฝังรากลึกเกินไปที่จะยอมรับเธอในฐานะที่เท่าเทียมกัน