อุปกรณ์อัจฉริยะถูกใช้ประโยชน์จากการละเมิดในบ้านอย่างไร

จำนวนคดีการล่วงละเมิดในครอบครัวเพิ่มขึ้นอย่างมากนับตั้งแต่การปิดกั้นโควิดของสหราชอาณาจักรและเทคโนโลยีก็เข้ามามีบทบาท ลำโพงอัจฉริยะแอพติดตามและซอฟต์แวร์บันทึกคีย์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ผู้กระทำความผิดสามารถควบคุมเหยื่อและดำเนินการละเมิดได้ง่ายขึ้น

นักชีววิทยาที่เก่งกาจล้มเหลวอย่างไรโดยวิทยาศาสตร์

ความฉลาดของ Roger Arliner Young ทำให้เธอเป็นผู้หญิงผิวดำคนแรกในสหรัฐอเมริกาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านสัตววิทยา แต่สัญญาทางวิชาการของเธอล้มเหลวเนื่องจากระบบที่ฝังรากลึกเกินไปที่จะยอมรับเธอในฐานะที่เท่าเทียมกัน

นวัตกรรมสร้างบ้าน และใช้วัสดุ ที่ช่วยในการประหยัดพลังงาน

ในปัจจุบันนั้นบ้านเป็นอีกหนึ่งที่อยู่อาศัยที่มีความจำเป็นและมีความสำคัญเป็นอย่างมากเลยก็ว่าได้และนี่จึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นตัวแทนของเจ้าของบ้านและเป็นอย่างดียิ่งจากบ้านคุณดีแล้วก็ตรงกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี